loader

Op dinsdag 15 november is Dennis ten Barge, bedrijfsleider van Aendless, gastspreker op de DuurzaamDoen lezing. De lezing wordt georganiseerd in Drachten door ROC Friese Poort Centrum Duurzaam, Energy College RIF Gas 2.0, Bedrijfsopleidingen, Installatiewerk Noord, Techniek Nederland, WijTechniek en Aendless Energy.

Update proefveld Zwolle Op 1 juli 2022 is op Sportpark Marslanden in Zwolle het proefveld van Aendless voor warmteopwekking uit kunstgras feestelijk geopend. Voor deze proef hebben we de afgelopen mooie zomermaanden voldoende data verzameld om de verwachte opbrengst te berekenen. Eerste resultaten positief De eerste resultaten zijn veelbelovend, het rendement lijkt zelfs nog hoger […]

Op Sportpark Marslanden in Zwolle is de pilot van Aendless gestart met een kunstgras voetbalveld dat energie opwekt. Het eerste kunstgrasveld is vrijdag 1 juli geopend door Arjan Spaans, wethouder van Energie en Klimaat van gemeente Zwolle. Dit gebeurde met een symbolisch één-tweetje van de betrokken partners, waaronder ZonMW Sportinnovators, de voorzitter van de voetbalvereniging, de gemeente Zwolle, de Provincie Overijssel en de technische uitvoerders.