loader

Update proefveld Zwolle

Op 1 juli 2022 is op Sportpark Marslanden in Zwolle het proefveld van Aendless voor warmteopwekking uit kunstgras feestelijk geopend. Voor deze proef hebben we de afgelopen mooie zomermaanden voldoende data verzameld om de verwachte opbrengst te berekenen.

Eerste resultaten positief

De eerste resultaten zijn veelbelovend, het rendement lijkt zelfs nog hoger te liggen dan verwacht. De komende periode wordt alles verder uitgewerkt en definitief doorgerekend naar de jaarlijkse energieopbrengst.

De komende weken brengen we alle meetdata van de afgelopen 3 maanden in kaart, ook de meting van de sporttechnische eigenschappen. Daarbij gaan we in gesprek met de controlegroep van de gebruikers van het trapveld om hun ervaringen in beeld te krijgen. Als alle informatie is verwerkt wordt besloten welke variant verder wordt doorontwikkeld.

Pomp stopgezet

Voor deze proef werken we met een grondwatertemperatuur van ca. 12 graden. Hiervoor draaide de pomp van de collector continu maar nu de nachten koeler worden wordt er bijna geen energieopbrengst gemeten en is er soms sprake van afkoeling. Aangezien dit zonde is van de energie en we voldoende meetdata hebben verzameld is de pomp maandag 26 september 2022 stopgezet.

Blijf op de hoogte en volg onze website en LinkedIn!