loader

Onzichtbaar warmte opwekken uit asfalt of kunstgras

Gasloos verwarmen en koelen, zonder CO2-uitstoot

Lokaal, collectief en toekomstbestendig met zelfregie

Alles wordt voor u geregeld: geen gedoe

voor wie

Wat kan Aendless betekenen voor u?

Particulier

Lees meer
enerzee-image

Overheid & Wegbeheer

Lees meer
enerzee-image

Sportvereniging

Lees meer
enerzee-image

Energiecoöperatie

Lees meer
enerzee-image
Over Aendless
Bewezen technieken
betrouwbare partners

Over Aendless

Duurzame warmte zonder ruimtebeslag of hinder!

Bij Aendless leveren we een bijdrage in de overgang naar duurzame energie voor het verwarmen (en koelen) van woningen en panden. Door onze slimme techniek wekken we onzichtbaar warmte op uit asfaltverhardingen en kunstgras sportvelden. Wij geloven in de meerwaarde van dit dubbelgebruik aangezien hinderlijke voorzieningen zoals luchtwarmtepompen hierdoor niet nodig zijn. Ook biedt het voordelen voor de asfaltverhardingen of kunstgrasvelden waar ons systeem ligt. Kortom: iedereen profiteert! Doet u ook mee?

Over Aendless

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.  De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.

Inmiddels zijn in Nederland veel overheidsinstanties en bedrijven aangesloten bij het uitdragen van en invulling geven aan deze doelen. Ook de Aendless visie sluit naadloos aan bij deze doelen.

enerzee-image

Aendless is een eigentijdse samenwerkingsvorm bestaande uit gerenommeerde partijen met bewezen techniek en services. We bieden ‘warmte / koude as a service’ uit nabijgelegen wegen of kunstgras sportvelden. We zijn niet van de loze woorden, maar richten ons op daden. Daden om wegen of overheden, eigenaren, beheerders, woningbouwcoöperaties, vastgoedinvesteerders en burgers te helpen bij hun energietransitie enerzijds en het versnellen van de circulaire economie anderzijds.

enerzee-image

Aendless gelooft dat intensieve en langdurige samenwerking resulteert in beter geïntegreerde oplossingen om Nederland van het gas af te helpen. Een collectieve aanpak is goedkoper, duurzamer en eerlijker, maar vaak ook ingewikkelder. Aendless houdt hierin de regie. Door lean & agile samen te werken binnen kleine gebieden – wijken, bedrijventerreinen of bedrijfsterreinen – houden we het overzicht en kunnen we afspraken waarmaken.

enerzee-image

In de Aendless-aanpak worden gemeenten, woningbouwverenigingen en burgers partners van elkaar én van de Aendless-community. We hebben elkaar namelijk hard nodig voor energie-uitwisseling. Zo stelt de gemeente zijn asfaltwegen langdurig ter beschikking om warmte te produceren, kiest de woningbouwvereniging voortaan voor warmtebuizen in woningen, denken gebruikers mee over ‘hun’ voorziening en zorgen wij voor langdurig draagvlak.

enerzee-image

Vanuit ons streven naar 'aendless’ hergebruik van grondstoffen en warmte nemen we alle componenten terug bij eventuele sloop van gebouwen of wegen en zetten we ze elders weer nuttig in. In alles gaan we voor het langetermijnperspectief perspectief!

We doen het niet alleen

Onze Partners

Nieuws

Laatste nieuws