loader

Technologie

Innoveren door combineren!

Ons systeem bestaat in hoofdlijnen uit een combinatie van vier bewezen en betrouwbare technieken: (1) de collector (asfaltthermie of kunstgrasthermie), (2) de WKO (Warmte Koude Opslag), (3) het warmtenet en (4) het afgiftepunt in de woning (warmtepomp). Hieronder lichten we alle onderdelen nader toe.

Voor meer vragen en antwoorden verwijzen we u graag door naar de pagina  FAQ.

enerzee-image

In de asfaltverharding brengen we met water gevulde buisjes - warmtecollectoren – aan. Deze zitten in de constructie en zijn met het blote oog niet te zien. Als gebruiker of beheerder merkt u er dus niets van, behalve een aangenamere temperatuur op warme dagen. Door het water in de buisjes te laten circuleren, onttrekken we warmte aan het oppervlak van de verharding, die we vervolgens opslaan in de bodem om hier op koude dagen de aangesloten woningen en gebouwen van warmte te voorzien. Reguliere beheer- en onderhoudsmaatregelen en het periodiek vervangen van de deklaag zijn probleemloos uit te voeren. Grootschalig onderhoud zal zelfs minder vaak nodig zijn door de stabiele constructie en verminderde temperatuurschommelingen in het asfalt.

enerzee-image

Onder de toplaag van het kunstgras sportveld brengen we met water gevulde buisjes - warmtecollectoren – aan. Deze zitten onder de grasmat en zijn met het blote oog niet te zien. Als gebruiker of beheerder merkt u er dus niets van, behalve een aangenamere temperatuur op warme dagen. Door het water in de buisjes te laten circuleren onttrekken we warmte aan het oppervlak van het kunstgrasveld, die we vervolgens opslaan in de bodem om hier op koude dagen de aangesloten woningen en gebouwen van warmte te voorzien. Reguliere beheer- en onderhoudsmaatregelen en het periodiek vervangen van de kunstgrasmat zijn probleemloos uit te voeren.

enerzee-image

WKO staat voor Warmte Koude Opslag en is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. De WKO fungeert als een soort accu waar overtollige warmte in de zomer in de bodem kan worden opgeslagen om in de winter weer naar boven te worden gehaald als 'voeding' voor de warmtevoorziening in woningen en gebouwen. De voordelen van deze ruimschoots bewezen techniek zijn onder andere de efficiency, stabiliteit en zekerheid en de relatieve eenvoud waarmee het aan bestaande en nieuwe systemen gekoppeld kan worden.

enerzee-image

Het transport van de warmte uit asfalt, kunstgras en de bodem naar de woningen en gebouwen gaat door middel van een warmtenet. Een warmtenet bestaat uit twee leidingen in de bodem waardoor warm(er) water richting de woningen of gebouwen gaat en koud(er) water weer terug naar de bodemopslag om te worden opgewarmd. Er kan sprake zijn van een lage temperatuur warmtenet waarbij het water per woning of gebouw wordt opgewarmd tot CV- of tapwatertemperatuur. Ook zijn er hoge temperatuur warmtenetten waarbij de temperatuur collectief wordt opgehoogd en vandaar met geïsoleerde leidingen op temperatuur wordt gehouden en naar de woningen en gebouwen wordt getransporteerd. Ons systeem is mogelijk met zowel een lage temperatuur als een hoge temperatuur warmtenet. Per situatie wordt specifiek bekeken wat de beste optie is.

enerzee-image

Ook al werken we binnen kleinschalige projecten – wijken, industrieterreinen – toch kan de complexiteit best groot zijn. Is de bodem bijvoorbeeld wel geschikt voor WKO-installaties? Voldoet de maximale afstand van de weg naar gebruikers wel aan de eisen? Dit vergt vooronderzoek, tijd, geld en vaak ook geduld voordat we daadwerkelijk aan de slag kunnen. Dat geldt zeker ook voor de afstemming met alle stakeholders, die wij volledig voor u verzorgen. Het vergt tijd om dit goed te organiseren en hiermee een breed draagvlak te borgen en behouden.

enerzee-image

Bij woningen, kantoren en gebouwen die recent zijn gebouwd kan onze techniek direct worden toegepast. Dit geldt in principe bij woningen, kantoren en gebouwen die na 1995 zijn gebouwd. Ook woningen, kantoren en gebouwen die voor 1995 zijn gebouwd zullen in de meeste gevallen geschikt zijn. Het kan in die gevallen echter nodig zijn dat er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. Dat wordt per geval specifiek bekeken. In beide gevallen geldt dat de openbare ruimte in de omgeving geschikt moet zijn voor onze collectieve warmtevoorziening (o.a. bodemopbouw, bron voor collector , ruimte voor warmtenet).