loader

Over Aendless

Duurzame warmte zonder ruimtebeslag of hinder!

Bij Aendless leveren we een bijdrage in de overgang naar duurzame energie voor het verwarmen (en koelen) van woningen en panden. Door onze slimme techniek wekken we onzichtbaar warmte op uit asfaltverhardingen en kunstgras sportvelden. Wij geloven in de meerwaarde van dit dubbelgebruik aangezien hinderlijke voorzieningen per woning of pand zoals luchtwarmtepompen hierdoor niet nodig zijn. Ook biedt het voordelen voor de asfaltverhardingen of kunstgrasvelden waar ons systeem ligt. Kortom: iedereen profiteert! Doet u ook mee?

Aendless - Onze Focus

Onze visie

Wereldwijd is in het klimaatakkoord van Parijs afgesproken om de Co2-uitstoot in 2050 fors te reduceren (-95% ten opzichte van 1990). Daarnaast is in Nederland het besluit genomen om in 2050 ook niet meer van aardgas afhankelijk te zijn voor de verwarming van woningen en gebouwen.

Er zijn veel verschillende technieken en oplossingen om bij te dragen aan deze energietransitie. Wij geloven hierbij in de meerwaarde van dubbel ruimtegebruik: benut oppervlakken die er al zijn voor het opwekken van warmte en energie, om zo geen onnodige natuur- of landbouwgrond op te offeren.

Door gebruik te maken van geluidloze en ‘onzichtbare’ technieken voorkomen we hinder en ergernis en bevorderen we de leefbaarheid.

Onze focus

Onze focus voor oplossingen die bijdragen aan de energietransitie op basis van meervoudig ruimtegebruik is op het potentieel in de openbare ruimte. Dit heeft te maken met de achtergrond en expertise van Aendless en onze partners, maar ook met het feit dat meervoudig gebruik van gebouwen voor energieopwekking in de praktijk vaak lastig blijkt.

Het totale oppervlak aan asfaltverhardingen en kunstgrasvelden biedt een enorme potentie. Zelfs ruim voldoende om in de energie van alle huishoudens te voorzien voor de verwarming van woningen en gebouwen! De praktijk is echter soms weerbarstig. We hebben te maken met veel stakeholders, technische randvoorwaarden en raakvlakken waardoor het niet mogelijk is om alle oppervlakken te benutten.

Juist vanuit die gedachte is Aendless opgericht. Wij hebben de expertise en ervaring om het technische proces, het betrekken van alle stakeholders en de financiering te verzorgen. Sterker nog: deze uitdaging gaan we graag samen met u aan, om zo een bijdrage te leveren aan de voor 2050 gestelde doelen!

We doen het niet alleen

Onze Partners

Roelofs

Inrichting openbare ruimte, leidingwerken, verhardingen.

Strukton Civiel

Inrichting openbare ruimte, leidingwerken, verhardingen.

Installect

WKO-installaties, warmtenetten en warmtepompen.

Geocomfort

WKO-installaties, warmtenetten en warmtepompen.

Antea Sport

Kunstgrasvelden

Voor onze projecten gaan we ook partnerschappen aan met lokale energiecoöperaties.