loader

“Mooi voorbeeld van samenwerking tussen publiek en privaat” 

In de nieuwste uitgave van vakblad InnovatieNU vertelt bedrijfsleider Dennis ten Barge hoe Aendless Energy omgaat met de diversiteit aan stakeholders en hoe deze samenkomen in het pilotproject in Zwolle. “De gedachte van Aendless is dat daarbij wordt gewerkt in een lokaal collectief, waarbij transparantie en inspraak de sleutelwoorden zijn en iedereen profiteert.” 

InnovatieNU

InnovatieNU is een uitgave van University of Twente en Frauenhofer Innovation Platform for Advanced Manufacturing. De universiteit is als kennisinstituut betrokken in het project en de ontwikkeling van het proefveld in Zwolle. “Zij hebben gezorgd voor de validatie van de meetgegevens en hebben een model opgesteld waarbij aanpassingen in het systeem doorgerekend kunnen worden naar de verwachtte energieopbrengst”, aldus Ten Barge. 

Naast de technische uitdagingen zijn dergelijke oplossingen ook vooral een kwestie van organisatie. Want wie doet de investering en wie draagt het risico? Wie is eigenaar van de installatie, wie bepaalt de tarieven en wie betaalt de ‘backup’ die er nodig om de warmte van de zomer op te slaan voor gebruik in de winter? 

Bij de toekomstige opschaling waar de openbare ruimte dubbel wordt gebruikt als energiebron zijn veel stakeholders betrokken, waar onbekend in eerste instantie ook veelal onbemind maakt. 

ZonMW Sport Innovator 

Samen met de Provincie Overijssel, gemeente Zwolle en ZonMW Sport Innovator – die dit pilotproject mede mogelijk maken – evalueren we de resultaten en bekijken de mogelijkheden om op te schalen naar een vervolg van de proef op een groter formaat veld.