loader
Voor wie

Energiecoöperatie

Aendless gelooft in een collectieve benadering waarbij alle betrokkenen profiteren en zeggenschap hebben. Dit sluit perfect aan bij de missie en visie van lokale energiecoöperaties. Ook uw coöperatie kan een royale zetel krijgen in het bestuur van een lokaal warmtenet en mee beslissen. Is er geen lokale energiecoöperatie actief? Dan richten wij deze samen met de betrokkenen op ten behoeve van het lokale Aendless-net. Zo zijn draagvlak en zeggenschap geborgd.

Door samen duurzame warmtenetten te ontwikkelen, van en door de betrokkenen, plukt iedereen de vruchten. De coöperatie en haar leden krijgen zeggenschap over het systeem en de verdeling van kosten en opbrengsten. Ook kunnen op die manier de afspraken over service en garantie het beste worden geborgd.

Door onze technieken en de collectieve benadering zijn geen of minimale aanpassingen op het terrein van de bewoners nodig, en er is daarmee ook geen sprake van geluidshinder, ruimtebeslag of landschapsvervuiling.

Uiteraard zijn hier veel mogelijkheden waar we graag met u over in gesprek gaan.

Voor meer vragen en antwoorden verwijzen we u graag door naar particulieren of FAQ.