loader

Testfase energiewinning uit kunstgras werkelijkheid

Aendless Energy is momenteel in de afrondende fase van het eerste deel van haar pilot. In de pilot wordt de energiewinning uit kunstgras sportvelden getest. “We laten gebruikers op het veld spelen en willen weten of hun gevoel op het veld goed is. Dat laten we zwaar meewegen”, aldus Dennis ten Barge, project- en bedrijfsleider bij Aendless Energy.

Het ontwerp van een eerste proefveldje, met een omvang van 300 m², zit op dit moment in een afrondende fase. “We gaan dat in het voorjaar aanleggen in Zwolle. Van april tot september 2022 kunnen we dan metingen doen. Hoeveel energie levert de warmte uit kunstgras werkelijk op? En wat is de meest optimale opbouw? Vormt er zich condens op het kunstgras door de temperatuurdaling, waardoor het kunstgras minder stroef wordt en de kans op blessures verlaagt? Die hypotheses hopen we tijdens die testen bevestigd te krijgen.”

Complex
Naast objectieve factoren nemen de onderzoekers ook subjectieve elementen mee en wordt het veld dus gebruikt door sporters. Vooralsnog is Ten Barge vol goede moed wat betreft de uitkomsten. Toch weet hij dat hij zich niet te vroeg rijk mag rekenen. “Het is een complex project, waarbij een mix van technieken samen moet komen. Daarnaast heb je ook steeds te maken met een grote groep stakeholders bij de aanleg van het systeem, zowel voor de opslag in de bodem als het transport naar de afnemers.”

Sportinnovator
Aendless Energy ontving vorig jaar financiering van Sportinnovator. “Deze subsidie is van cruciaal belang geweest in het doorzetten van het project. De investeringen voor een proef zijn hoog en de uitkomst is vooralsnog onzeker. Als het uiteindelijk lukt om energie te winnen met deze methode, dan is dat al fantastisch. Blijkt dat ook de positieve neveneffecten ten gunste van de sporters uitkomen, dan is het project helemaal geslaagd.”

Lees hier het hele interview