loader

Aendless Energy ontvangt ZonMW Sportinnovator subsidie

Bij Aendless Energy zijn we erg trots en blij dat we een subsidie toegekend hebben gekregen vanuit de ZonMW Sport Innovator. Met de subsidie zal Aendless de mogelijkheden voor kunstgrasthermie verder ontwikkelen. Er wordt onderzoek gedaan naar de energieopbrengst en gebruikerservaringen van collectoren onder een kunstgras sportveld.
De ZonMW Sportinnovator subsidie is onderdeel van het Sportinnovator Subsidietraject voor bedrijven van Topteam Sport. De subsidie versterkt het innovatiepotentieel in de sport, gezien het ontwikkelen van succesvolle innovaties voor sport en bewegen weinig tot stand komt. Door een sterke kennisbasis en de benodigde voorinvesteringen worden bedrijven gestimuleerd hun innovaties samen met de sector in de praktijk te brengen en deze marktgereed te krijgen.

University of Twente
Aendless Energy werkt voor het Sportinnovator-traject samen met de University of Twente. De vaste partners Roelofs, Strukton, Installect, Geocomfort en Antea onderzoeken samen met de universiteit en stakeholders uit de sportwereld de toepassing van collectoren onder kunstgras sportvelden. Zo wordt onder andere bekeken welke opbouw de hoogste energieopbrengst heeft, maar ook hoe de gebruikerservaringen zijn qua bespeelbaarheid en onderhoud.

Proefveld
In het voorjaar van 2022 zal een eerste kleine proefveld ingericht worden waarmee zowel de technische toepasbaarheid en resultaten, als de ervaringen van de sporters in kaart worden gebracht voor vier varianten in de opbouw. Na een meetperiode van 6 maanden wordt de meest optimale variant doorontwikkeld voor toepassing onder een groter proefveld. Het concept kan zo worden doorontwikkeld, tot een concept waarin de techniek optimaal werkt en ook de aanleg, financiering en onderhoud voor toekomstige klanten duidelijk zijn.