loader

Aendless Energy aanwezig op netwerkbijeenkomst Sportinnovator Centrum

Vandaag was Aendless Energy aanwezig op een netwerkbijeenkomst van het Sportinnovator Centrum in Enschede. Op dit Connect-U Event werden ideeën rond Sportinnovator Centrum en de Sportcommunity gepresenteerd. Diverse stakeholders uit de sport- en bedrijfswereld waren aanwezig.

Op het event zijn kennis en netwerkinitiatieven uitgewisseld, met als doel het samen positioneren van Twente en Oost-Nederland op het gebied van Sport en Technologie. Naast een aantal interessante presentaties van aanwezige deelnemers, is er ook in groepjes gebrainstormd over ideeën voor het Sportinnovator centrum. Centrale vragen waren daarbij: wat heb je te bieden? En wat hoop je terug mee te nemen? Dit bood een aantal verfrissende inzichten voor de verdere positionering van het Sportinnovator centrum.

Sportinnovator Centrum 
Sportinnovator-centra zijn ontmoetings- en broedplaatsen waar onderzoekers, ondernemers, overheden en sportorganisaties samenwerken. Op die manier worden relevante innovaties ontwikkeld die bijdragen aan de topsport, sportparticipatie en een actieve leefstijl. Elk Sportinnovator-centrum heeft zijn eigen expertise. De centra zijn getoetst en Certified Partner van Sportinnovator. Daarmee zijn de kwaliteit en uniciteit van de centra in het netwerk gewaarborgd.

Hiermee is het voor (potentiële) stakeholders nóg duidelijker waar ze moeten zijn om hun innovaties in sport en bewegen verder te helpen. De centra werken met elkaar samen en fungeren als aanjagers van innovatie in Nederland en daarbuiten. 

Het Sportinnovator centrum Enschede richt zich vooral op het samenbrengen van techniek en sport, om zo bij te dragen aan sportparticipatie en een actieve levensstijl.