loader

Aendless ontvangt Sportinnovator subsidie op Military

Op 8 oktober 2021 is bekend gemaakt welke partijen financiering van Sportinnovator ontvangen voor het versnellen van hun innovatieprojecten. Met die subsidiebedragen kan Aendless Energy, haar ideeën doorontwikkelen. De winnende bedrijven hebben al haalbaarheidsstudies verricht en zetten nu hun projecten nu voort met behulp van industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Tijdens de Millitary in Boekelo nam Aendless Energy het bijbehorende certificaat in ontvangst.

Aendless 
Met de subsidie zal Aendless de mogelijkheden voor kunstgrasthermie verder ontwikkelen. Dit gebeurt door koel water door kunststofbuisjes onder de toplaag van het veld te laten stromen. Hierdoor neemt de temperatuur van en op het veld af. De warmte wordt vervolgens in de bodem opgeslagen en is in koudere tijden te gebruiken om huizen en andere gebouwen te verwarmen. Positieve neveneffecten zijn naar verwachting een kleinere kans op blessures voor de sporter en een comfortabelere speeltemperatuur. Aendless Energy gebruikt de toegekende subsidie om te meten hoeveel warmte er te onttrekken is aan kunstgrasvelden en betrekt sporters en beheerders om het speelcomfort en onderhoudsmogelijkheden te testen.

ZonMW Sportinnovator
De ZonMW Sportinnovator subsidie is onderdeel van het Sportinnovator Subsidietraject voor bedrijven van Topteam Sport. De subsidie versterkt het innovatiepotentieel in de sport, gezien het ontwikkelen van succesvolle innovaties voor sport en bewegen weinig tot stand komt. Door een sterke kennisbasis en de benodigde voorinvesteringen worden bedrijven gestimuleerd hun innovaties samen met de sector in de praktijk te brengen en deze marktgereed te krijgen.

Foto: Sportinnovator